Rozwiązania

Security

Kamery marki SeeCOM oraz system nadzoru video SVMS najczęściej jest wykorzystywany do rozwiązań związanych z ochroną osób i mienia, dozorem wizyjnym obiektu. Aby system skutecznie spełniał swoje zadania, system nadzoru video SVMS został wyposażony w kilka funkcji znacznie poprawiających komfort pracy pracowników ochrony oraz użytkowników docelowych.Największy problem z którym musieliśmy sobie poradzić na etapie projektowania systemów nadzoru wizyjnego to długość czasu jaką pracownik ochrony spędza przy stanowisku podglądowym. Funkcja elektronicznego patrolu systemu SVMS automatycznie, cyfrowo, przybliża część obrazu w którym został wykryty ruch a następnie przybliżony kadr podąża za poruszającym się obiektem. W tym czasie system jest w stanie rejestrować pełny kadr obserwowany przez kamerę bez względu na przybliżany cyfrowo wycinek. Działanie elektronicznego patrolu SVMS zwraca uwagę pracownika ochrony na kamery w których pojawia się potencjalny intruz lub zagrożenie.Handel

Rozwiązania projektowane z wykorzystaniem urządzeń marki SeeCOM dedykowane dla sektora związanego z handlem wykorzystują kamery stosowane jednocześnie w systemach bezpieczeństwa do zaawansowanej analizy marketingowej. Kamery marki SeeCOM współpracujące z systemem nadzoru video SVMS mogą realizować funkcje zliczania osób wchodzących i wychodzących z obiektu, zliczanie osób stojących w kolejce, zliczanie osób w strefie. Wyniki zliczania osób mogą być przedstawiane w formie tabeli arkuszu kalkulacyjnego, wykresu oraz postaci graficznej w formacie jpg. Co raz częściej w sektorze związanym z handlem jest stosowana funkcja „map ciepła” analizująca aktywność klientów w poszczególnej strefie kadru. Wynik analizy jest wizualizowany w formie graficznej.Infrastruktura drogowa

Dynamiczny rozwój sieci dróg w Polsce, sektora transportowego oraz elektroniczne systemy poboru opłat wpłynęły na rozwój systemów nadzoru video dedykowanych dla Infrastruktury drogowej. W naszej ofercie dużym zainteresowaniem cieszą się systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych przygotowane w dwóch wersjach. Pierwszy moduł dedykowany jest dla obsługi strefy spowolnionego ruchu w centrach miast oraz parkingów samochodowych. Dla obsługi dróg szybkiego ruchu oraz autostrad posiadamy moduł LPR rozpoznający tablice rejestracyjne przy prędkości powyżej 180 km/h. Dla obsługi ruchu w zabudowie wielkomiejskiej i osiedlowej posiadamy rozwiązania pozwalające na kontrolę miejsc parkingowych, dróg pożarowych, kierunku ruchu pojazdów oraz miejsc objętych zakazem parkowania.Monitoring miejski

Tradycyjny monitoring miejski tworzą centra dozoru z systemem rejestracji obrazu oraz kamery monitoringu miejskiego. Projektując rozwiązania dedykowane dla monitoringu miejskiego w oparciu o urządzenia marki SeeCOM i SVMS stawiamy na rozwiązania uniwersalne, wielofunkcyjne. Tradycyjny system dozoru wizyjnego możemy rozbudować o komunikację audio z wykorzystaniem torów transmisyjnych video, integrację z systemami bezpieczeństwa zlokalizowanymi na terenie miasta lub gminy. Łącząc lokalne systemu cyfrowego lub analogowego monitoringu wizyjnego szkół, przedszkoli, jednostek budżetowych z systemem nadrzędnym SVMS tworzymy zintegrowany system bezpieczeństwa miejskiego lub gminnego. Dzięki zaawansowanym algorytmom systemu SVMS możemy wykorzystać kamery monitoringu miejskiego do analizy natężenia ruchu w określonych porach dnia, sterować oświetleniem ulicznym oraz weryfikować obłożenie miejsc parkingowych.Dworce i Lotniska

Dworce, Lotniska oraz Stadiony to miejsca gdzie jednorazowo znajdują się duże ilości osób. Powoduje to duże zagrożenie terrorystyczne oraz możliwość wywołania zamieszek. Oprogramowanie SVMS zostało wyposażone w inteligentne rozwiązania ułatwiające pracę służbom ochrony w tego rodzaju obiektach. Nowatorskim rozwiązaniem oferowanym przez oprogramowanie jest rozpoznawanie twarzy i weryfikacja osób w bazie danych. W oparciu o tą funkcję można zbudować innowacyjny system kontroli dostępu który na podstawie zarejestrowanej bazy danych osób możne sterować elektroryglami zamontowanymi w drzwiach. Twarze osób umieszczonych w bazie danych mogą również posłużyć do informowania służb ochrony o pojawianiu się osób niepożądanych. Drugą z funkcji często wykorzystywaną na lotniskach i dworcach to analiza pozostawionych lub zabranych obiektów (bagaży). Wystarczy oznaczyć wirtualne strefy w obszarze obserwacji kamery w których obiekt nie może pozostać dłużej niż zaprogramowany czas.Wojsko i Więziennictwo

Obiekty wojskowe i więzienia to obiekty podlegające szczególnej ochronie. W tego typu jednostkach bardzo ważnym elementem jest ochrona obwodowa, dzięki oprogramowaniu SVMS możemy stworzyć hybrydowy system ochrony. SVMS integruje system wirtualnych barier ochronnych z weryfikacją video, dodatkowo system ochrony obwodowej można doposażyć w bezprzewodowy system ochrony napłotowej sprzężony z funkcjami kaer szybkoobrotowych sterowanych przez SVMS. Nowatorskim rozwiązaniem oferowanym przez oprogramowanie jest również rozpoznawanie twarzy i weryfikacja osób w bazie danych. W oparciu o tą funkcję można zbudować innowacyjny system kontroli dostępu który na podstawie zarejestrowanej bazy danych osób możne sterować elektroryglami zamontowanymi w drzwiach lub kratach. Twarze osób umieszczonych w bazie danych mogą również posłużyć do informowania służb ochrony o pojawianiu się osób niepożądanych.Kultura i Sport

Hale sportowe, Stadiony, Ina i Hale widowiskowe to miejsca gdzie jednorazowo znajdują się duże ilości osób. Powoduje to duże zagrożenie terrorystyczne oraz możliwość wywołania zamieszek. Oprogramowanie SVMS zostało wyposażone w inteligentne rozwiązania ułatwiające pracę służbom ochrony w tego rodzaju obiektach. Nowatorskim rozwiązaniem oferowanym przez oprogramowanie jest rozpoznawanie twarzy i weryfikacja osób w bazie danych. W oparciu o tą funkcję można zbudować innowacyjny system kontroli dostępu który na podstawie zarejestrowanej bazy danych osób możne sterować elektroryglami zamontowanymi w drzwiach. Twarze osób umieszczonych w bazie danych mogą również posłużyć do informowania służb ochrony o pojawianiu się osób niepożądanych. Do celów marketingowych można także wykorzystać funkcje analityczne wykorzystywane w handlu zliczanie osób wchodzących do obiektu, strefy zainteresowania oraz zliczanie osób w kolejkach i strefach.Logistyka

Logistyka i magazynowanie to dynamicznie rozwijająca się gałąź naszej gospodarki. Aby usprawnić proces weryfikacji szlaku podążania przesyłki SVMS oferuje zaawansowany system wyposażony w moduł logistyczny. Paczka może być weryfikowana za pomocą indywidualnego kodu kreskowego lub numeru zamówienia, dane o paczce są przechowywane w bazie danych skojarzonych z obrazem z kamer obserwujących punkty rejestracji paczki. Dodatkową funkcjonalność zapewnia moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Samochody wjeżdżające na teren centrum logistycznego mogą być rejestrowane w systemie LPR następnie numer rejestracyjny pojazdu może być skojarzony z odczytem danych na wadze, odczytem danych na kamerach przy rampie.Intuicyjny interfejs oprogramowania ułatwia użytkownikowi przeszukiwanie danych video na podstawie zadanych kryteriów wyszukiwania. Za pomocą SVMS możliwe jest również tworzenie list awizacyjnych pojazdów i zezwolenie automatycznego wjazdu na teren obiektu o zaawizowanej godzinie bez udziału pracownika ochrony.